Ad
Komisioni hetimor parlamentar Italian shtrin hetimin për veprimtarin e dyshimtë të mashtrimit të Veneto  Bank dhe Intesa Sanpaolo në Shqipëri

Komisioni hetimor parlamentar Italian shtrin hetimin për veprimtarin e dyshimtë të mashtrimit të Veneto Bank dhe Intesa Sanpaolo në Shqipëri

Ad

Pas vetëm episodit të parë (nisur në Vicenzapiu.com) hetimi ynë mbi atë që po ndodh me klientët dhe debitorët e pretenduar të Veneto Banka Sh. Ka tashmë një jehonë të madhe në Shqipëri dhe jo vetëm. A., filiali Veneto Banca, tani në pronësi, në kontekstin e eurove të famshme të paguara për dy kompanitë e njohura të Veneto, në Intesa Sanpaolo dhe të cilit Npl da Sga iu dhanë Tranzit Sh.PK, një kompani shërimi kredi që i takon një kompanie ruse-amerikane, NCH Capital.

Këtu është një nga komentet e shumta (përkthimi është nga Google), që lexohet në faqen e Facebook të Sindikata Banka, në “Veneto Banka në Shqipëri dhe në bankën e krizës, Aron C. sjell Intesa, Sga dhe shtigjet e tyre të dyshuara në Lindje si Tranzit, ruse … amerikane “, episodi i parë i hetimit të publikuar në Bankileaks, uebfaqja e re e informacionit financiar pa censurë të dedikuar nga rrjeti VicenzaPiù për publikimin e fakteve dhe dokumenteve diku tjetër që nuk janë të disponueshme ose të vështira për t’u gjetur.

“Skandali i falimentimit të Veneto Banca në Itali me pasoja negative për Veneto Banka në Shqipëri ka përmasa të jashtëzakonshme. Zbulimi i fakteve të dyshimta, subjekt i hetimit për komisionin parlamentar italian të hetimit, ka zgjuar interesin e medias italiane. Kemi të bëjmë me shumë sekrete për dështimin e dyshimtë të bankës veneciane në Shqipëri. Si u zhdukën huatë për klientët dhe si u pushuan punonjësit e veprimtarisë tregtare, drejtori dhe departamentet e drejtorit që merreshin drejtpërdrejt me klientët dhe kreditë. Falënderojmë Vicenzapiù Quotidiano Web për vëmendjen e treguar “.

Së shpejti episodi i ardhshëm, në përgatitje me vëmendjen ndaj dokumenteve, këtu dhe në Bankileaks, duke na ftuar të na kontaktoni duke shkruar tek direttore@vicenzapiu.com i cili njeh dhe mund të dokumentojë ndonjë anomali përveç atyre që kanë kontaktuar me ne dhe kanë rrezikuar personalisht ajo nuk duhet të mbetet vetëm.

Dhe vetëm, ne e sigurojmë atë për ata që tashmë janë duke kërkuar për burimin tonë, nuk është tashmë … Shënimi i Sindikata Banka (një shoqatë …) është prova e dukshme.

Lajmi në gjuhën italiane

Dopo solo la prima puntata (lanciata su Vicenzapiu.com) sta già avendo una grande eco in Albania, e non solo, la nostra inchiesta su quanto sta succedendo ai clienti e ai, presunti, debitori di Veneto Banka Sh. A., la controllata di Veneto Banca ora passata di proprietà, nell’ambito del famoso euro pagato per le due ex popolari venete, a Intesa Sanpaolo e i cui Npl da Sga sono stati dati in gestione alla Tranzit Sh.P.K., una società di recupero crediti che fa capo a una holding russo – americana, la NCH Capital.

Ecco uno dei numerosi commenti (la traduzione è di Google), quello letto sulla pagina Facebook di Sindikata Banka, a “Veneto Banka in Albania e crac bancari, Aron C. tira in ballo Intesa, Sga e loro presunte propaggini all’Est come la Tranzit, russo… americana“, la prima puntata dell’inchiesta pubblicata su Bankileaks, il nuovo sito di Informazione finanziaria senza censura dedicato dal network VicenzaPiù alla pubblicazione di fatti e documenti altrove non reperibili o difficilmente rintracciabili.

“Lo scandalo del fallimento di Veneto Banca in Italia con le conseguenze negative per Veneto Banka in Albania ha proporzioni straordinarie. Il rilevamento di fatti sospetti, oggetto di indagine per la commissione d’inchiesta parlamentare italiana, ha risvegliato l’interesse dei media italiani. Abbiamo a che fare con molti segreti sulla dubbia modalità di fallimento della banca veneta in Albania. Come i prestiti ai clienti sono spariti e come sono stati licenziati i dipendenti delle attività commerciali, il direttore e i reparti del direttore che hanno avuto a che fare direttamente con clienti e crediti. Ringraziamo Vicenzapiù Quotidiano Web per l’attenzione mostrata“.

A breve la prossima puntata, in preparazione con attenzione ai documenti, qui e su Bankileaks invitando a contattarci scrivendo a direttore@vicenzapiu.com chi sa e può documentarci eventuali anomalie oltre a chi ci ha già contattato rischiando in prima persona e che, perciò, non va lasciato solo.

E solo, lo assicuriamo a chi già cerca la nostra fonte, già non è… La nota di Sindikata Banka (un’associazione…) ne è la prova visibile.

https://www.vicenzapiu.com/leggi/veneto-banka-intesa-sga-tranzit-albania-russia-usa-reazioni/

Authored by: Rrjetat

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *